Jump to content
Accessible version main page
Iparművészeti Múzeum Talking map

Az isztambuli Török és Iszlám Művészeti Múzeumban nyílt kiállítás az Iparművészeti Múzeum 16–17. századi oszmán-török szőnyegkollekciójából, ami az isztambuli múzeum után a világ második leggazdagabb gyűjteménye.

Az 16-17 században az Oszmán Birodalommal folytatott diplomáciai és kereskedelmi kapcsolataink révén számos értékes keleti portéka, díszes lófelszerelés, drága kelme, fegyver és szőnyeg került az országba. A hódoltság kori magyar nemesi kúriák házöltözeteinek gyakran említett darabjai voltak a török szőnyegek. A hozományjegyzékekben és hagyatéki leltárakban egy-két példánytól akár több száz darabig is előforduló szőnyegekkel nem a padlót borították, hanem a rendkívül értékes textileket – méretüktől és anyaguktól függően – asztalra terítették, falra akasztották, esküvőkor az ifjú pár lábai alá, temetéskor a ravatalra terítették, templomi ülőhelyet borítottak velük, de pompás szőnyegek díszítették az ünnepi vagy hadi sátrak belsejét is. A „portai” szőnyegek e „népszerűségének” köszönhetően maradt fenn Magyarországon és Erdélyben (ma Románia) a 16–17. században divatos török szőnyegtípusok számos változata.

A kiállításon az Iparművészeti Múzeum oszmán-török szőnyeggyűjteménye legszebb 15–17. századi darabjai láthatók, szőnyegtípusok szerinti csoportosításban. A tárlaton végigkövethető három évszázad török szőnyegeinek motívumváltozása és az egyes szőnyegcsoportok variációgazdagsága. Az egyik leglátványosabb szőnyegegyüttes az Erdélyben különösen kedvelt ún. „Erdélyi”, valamint a hatoszlopos „Ladik típusú” imaszőnyegeké. Kiemelkedő jelentőségű darabja a tárlatnak a világon fennmaradt négy skorpió-mintás fehér szőnyeg egyike, mely a budapesti múzeum egyik büszkesége.


A kiállítás szenzációja a két legkorábbi 15. századi szőnyegtöredék, az úgynevezett Crivelli és Memling szőnyegek bemutatása. A korai állatalakos Crivelli szőnyegtöredékünk világhírnevét Batári Ferencnek, az Iparművészeti Múzeum főmuzeológusának köszönheti, így a szőnyegtöredék és Batári Ferenc személye oly szorosan kapcsolódnak egymáshoz, hogy az Iparművészeti Múzeum híres szőnyegét Batári Ferenc halálának második évfordulóján, az ő emlékére „Batári–Crivelli szőnyeg”-nek nevezte el.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Title of page when printing:
http://www.imm.hu/en/news/view/137,Isztambulban+mutatkozott+be+sz%C5%91nyeggy%C5%B1jtem%C3%A9ny%C3%BCnk+