Az Iparművészeti Múzeum az épület rekonstrukciós munkálatai miatt zárva tart, ezért 2017. szeptember 4-től nem látogatható.
Ugrás a tartalomra
Akadálymentesített változat főoldal
Museum of Applied Arts Hangostérkép

ONLINE KATALÓGUS

A könyvtár költöztetés miatt február 1-től nem látogatható. A költözés lebonyolítása után bejelentkezésre ismét fogadja majd az olvasókat új, átmeneti olvasótermében.

Küldetésnyilatkozat

Az Iparművészeti Múzeum Könyvtára az Iparművészeti Múzeum gyűjteményi és egyúttal nyilvános szolgáltatást nyújtó főosztálya. Küldetése a múzeumi és a könyvtári tevékenységen alapszik, feladata egyrészt a muzeális értékű könyvek gyűjtése, kutatása, megőrzése és közzététele, másrészt a kutatómunka szolgálata szakkönyvtári gyűjteményének hozzáférhetővé tétele által.

A könyvtár legfőbb feladata, hogy az Iparművészeti Múzeum küldetésnyilatkozatában megfogalmazott célokat és tevékenységeket mindenkor támogassa.

A fentiek szellemében a könyvtár az Iparművészeti Múzeumban zajló kutatói, muzeológiai, restaurátori, múzeumpedagógiai és –andragógiai, valamint kommunikációs tevékenységet

  • hagyományos és nem hagyományos dokumentumainak, információforrásainak gyűjteményével,
  • a külső információforrásokhoz való hatékony hozzáférés biztosításával,
  • az intézmény munkatársai és más könyvtárhasználó kutatók munkáját segítő szolgáltatások révén segíti.

A könyvtár alapszolgáltatásai

  • helyben olvasás biztosítása
  • tájékoztatás
  • könyvtárközi kölcsönzés
  • reprográfia (fekete-fehér és színes fénymásolás, szkennelés – csak jó állapotú és 1945 után kiadott dokumentumokról), saját fotók készítésének biztosítása

Beiratkozni egy évre lehet, de a könyvtári szolgáltatásokat a napijegyként használható múzeumi belépővel is igénybe lehet venni.

Beiratkozási díj: 3000 Ft/év; diákoknak és nyugdíjasoknak: 1500 Ft/év
Múzeumi kutatóknak, könyvtárosoknak, a közoktatásban dolgozó pedagógusoknak és az Iparművészeti Múzeum Baráti Köre tagjainak ingyenes.

Reprográfiai díjak:
fekete-fehér fénymásolás: A/4 méret: 20 Ft/oldal; A/3 méret: 40 Ft/oldal
színes fénymásolás: A/4 méret: 300 Ft/oldal; A/3 méret: 600 Ft/oldal
szkennelés: A/4 méret: 50 Ft/oldal, A/3 méret: 100 Ft/oldal.

Fotójegy (a könyvtárban váltható, az ott őrzött és olvasásra-betekintésre kiadott dokumentumok saját eszközzel történő lefényképezésére, a vonatkozó szerzői jogi szabályozás figyelembe vételével):

  • beiratkozott olvasóknak 750 Ft
  • napijeggyel rendelkezőknek 1500 Ft

E-mail: e-mail küldés
Helye: az Iparművészeti Múzeum első emeletén

A gyűjteményről

Az országos szakkönyvtári feladatokat ellátó nyilvános könyvtári gyűjtemény több mint 80 ezer dokumentummal, a 19. század közepétől egészen napjainkig megjelent magyar és idegen nyelvű könyvekkel, folyóiratokkal, valamint egyéb hordozókon megjelent kiadványokkal áll a közönség rendelkezésére. A különleges ritkaságokat tartalmazó gyűjtemény online katalógussal rendelkezik, de az itt őrzött dokumentumok tanulmányozására csak a múzeumi olvasóteremben van lehetőség, kölcsönzés nincs.

A könyvtár fennállásának több mint 130 éve alatt a múzeumi munkát, azon belül is elsősorban a kutatást szolgáló könyvtárból növekedett az ország legfontosabb régi iparművészeti szakkönyvtárává. Kollekciója a múzeum gyűjteményegységei (textil és viselet, fa és bútor, kerámia és üveg, fémművesség, alkalmazott grafika és fotó, könyvművészet) mentén gyarapodik elsősorban. A hazai és nemzetközi iparművészet- és designtörténet szakirodalmán túl gazdag válogatás található itt az általános művészettörténet, a muzeológia, a restaurálás, valamint számos további kapcsolódó szakterület kiadványaiból is. Az állomány jelentős része idegen nyelvű: a legnagyobb számban az angol, német, francia és olasz nyelvű szakkönyvek és -folyóiratok szerepelnek benne. Mindezeken túl számos más idegen nyelven megjelent művészeti kiadvány is található a gyűjteményben, a több száz társintézménnyel folytatott könyvtári csere jóvoltából.

könyvkötés-történeti ritkaságok különgyűjteményében több ezer, műtárgyként nyilvántartott könyv található a 15. századi hóráskönyvtől egészen a kortárs könyvobjektig, ezek tanulmányozásához kutatási engedély szükséges.

A könyvtár nem csupán a tudományos kutatók, a tervezőművészek és az egyetemi hallgatók munkáját szolgálja: nyitva áll mindenki előtt, akit érdekelnek a régi tárgyak, a kortárs design és általában a vizuális művészetek, illetve a muzeológia.

Az Iparművészeti Múzeum Könyvtára a legnagyobb hazai iparművészeti könyvtár a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Könyvtára mellett. A két intézmény gyűjtőköre kiegészíti egymást: míg a múzeumi könyvtár a régi korok műtárgyainak kutatását helyezi fókuszba, addig az egyetemé a kortárs tárgy- és téralkotás szakirodalmára koncentrál. A két iparművészeti könyvtár igyekszik a fenti súlypontoknak megfelelően – és egymást kiegészítve – gyarapítani a gyűjteményét. Ez a két könyvtár, valamint a szintén sok szempontból hasonló gyűjtőkörrel rendelkező Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtára, illetve az Óbudai Egyetem és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közös keresőfelülettel rendelkezik.

Jövőkép

Célunk olyan felhasználóbarát könyvtár kialakítása, amely a folyamatosan gyarapodó hagyományos dokumentumok használatra bocsátása mellett egyre inkább bővíti a digitális szolgáltatásait is, egyrészt a nemzetközi adatbázisok tartalmainak hozzáférhetővé tétele révén, másrészt a saját gyűjtemény muzeális értékű köteteinek állományvédelmi okokból történő digitalizálása által.

Letölthető anyagok

Utoljára módosítva 2018. január 23. 09:23:17
Oldal megosztása

Az oldal címe nyomtatáskor:
http://www.imm.hu/hu/contents/10,