Az Iparművészeti Múzeum az épület rekonstrukciós munkálatai miatt zárva tart, ezért 2017. szeptember 4-től nem látogatható.
Ugrás a tartalomra
Akadálymentesített változat főoldal
Museum of Applied Arts Hangostérkép

Az Iparművészeti Múzeum könyvtárának katalógusa

A katalógus elérhető közvetlenül a Szirén Integrált Könyvtári Rendszerből illetve a Közös Tudás – Innovatív Könyvtár projektet megvalósító konzorcium portálján keresztül.

Az online katalógus a könyvtár teljes állományát tartalmazza. Az adatbázis analitikus leírása többfajta tartalmi feltárás és keresési lehetőséget nyújtanak. Az analitikák magyar tárgyszavai az idegen nyelvű tanulmányokban is keresési lehetőséget biztosítanak, egyszerre akár három tárgyszóval is.

A múzeumban őrzött körmendi hg. Batthyány-Strattmann Könyvtár régi könyvállománya

Katalógizálása részben elkészült, hozzáférhető interneten:

A körmendi hg. Batthyány-Strattmann kastély második világháború után megmaradt könyvállománya, mintegy két és félezer kötet az Iparművészeti Múzeumban lelt elhelyezést. A könyvtár kitűnő példája a 18. századi magyar főúri könyvtáraknak, az akkori arisztokraták széleskörű érdeklődésének. Hadtörténeti, történeti, szépirodalmi könyvek és útleírások egyaránt megtalálhatók benne, számos értékes metszettel illusztrálva, főként francia nyelven.

A Batthyány-Strattmann könyvtár anyagát, mint műtárgy állományt a Kisgyűjtemények őrzi. A könyvekkel kapcsolatos felvilágosítással a Kisgyűjtemények munkatársai szolgálnak.

 

Az Iparművészeti Múzeum Évkönyve (Ars Decorativa)

Az Iparművészeti Múzeum Évkönyveit (1954-1971) és az Ars Decorativa köteteit (1973-2008) a Magyar Digitális Múzeumi Könyvtár tartalmazza. A kötetek végiglapozhatóak, illetve a kereshető PDF-állományban bármilyen kulcsszóra rá lehet keresni.

A Magyar Iparművészet, az Orsz. M. Iparművészeti Muzeum és Iskola és a Magyar Iparművészeti Társulat Közlönye régi számai (1897 és 1930 között) az OSZK Elektronikus Periodika Archívum Adatbázisában érhetőek el.

 

„Ingó műemlékek leltára”


Dr. Kőszeghy Elemér gyűjtése alapján

Digitalizált műtárgyfelmérő-lap nyilvántartás az Iparművészeti Múzeum adattárából

Szakmai munkatárs: Ács Piroska PhD művészettörténész, Lichner Magda PhD művészettörténész, Somogyi Zsolt muzeológus

Az adatbázis DVD-n érhető el, megjelent 2009-ben az Arcanum Kiadó gondozásában.

Kőszeghy (Winkler) Elemér (1882–1954) művészettörténész, festő, 1938 és 1945 között az Iparművészeti Múzeum főigazgatója volt. Kéziratos hagyatékát az Iparművészeti Múzeum Adattára őrzi. Alapvető, a magyarországi ötvösjegyeket feldolgozó kézikönyve (1936) mellett csak szűk szakmai berkekben ismert az általa összeállított ingó műemlékjegyzék, mely nyomtatásban sohasem jelent meg. A digitális feldolgozás e pótolhatatlan forrás széles körű hozzáférését teszi elérhetővé.

Kőszeghy főigazgatóságának időszakában készült a felmérés a magyar ingó műtárgyállományról, Budapesten és vidéken (olykor külföldi helyszínen) egyaránt; sőt a bécsi döntést követően a történeti Magyarországhoz visszacsatolt területeken is. Világi és egyházi kollekciók, köz- és magángyűjtemények, kastély- és palotaenteriőrök ingó műértékeit dolgozták fel. Az egyes tárgyakról, főként iparművészeti alkotásokról megadott szempontok szerint készített adatlapokat vettek fel, lehetőség szerint fényképpel vagy olykor rajzzal illusztrálva.

Az egykori magyar műkincseknek csak egy része, töredéke került be a dokumentációba, hiszen a felmérés a teljes történeti Magyarországra már nem terjedt, nem terjedhetett ki, s az idő rövidsége, a háborús viszonyok sem tették lehetővé a teljességet. Már az első világháború alatt és Trianon után megpecsételődött számos műtárgy és gyűjtemény sorsa. A felmérés óta pedig még egy világháború volt, s rendszerváltások, kurzusok követték egymást, ráadásul az annak idején felmértek jó része mára elpusztult, eltűnt. Így hihetetlen fontos dokumentatív értéke van e jegyzéknek, hiányosságai, esetlegességei ellenére is.

Utoljára módosítva 2013. november 4. 20:00:01
Oldal megosztása

Az oldal címe nyomtatáskor:
http://www.imm.hu/hu/contents/56,K%C3%B6nyvt%C3%A1ri+adatb%C3%A1zis+%C3%A9s+online+kiadv%C3%A1nyok