Az Iparművészeti Múzeum az épület rekonstrukciós munkálatai miatt zárva tart, ezért 2017. szeptember 4-től nem látogatható.
Ugrás a tartalomra
Akadálymentesített változat főoldal
Museum of Applied Arts Hangostérkép

120 évvel ezelőtt, a millenniumi ünnepségek záróeseményeként, 1896. október 25-én került sor Országos Magyar Iparművészeti Múzeum és Iskola zárókő letételi ünnepségére, amelyen I. Ferenc József király is részt vett. A Vasárnapi Ujság 1896. november 1-i száma így számolt be az eseményéről:

„Az ezredéves emlékezet legnagyobb alkotása, az országos kiállítás, nov. 3-ikán zárul be, s ezzel véget ér a honfoglalás nemzeti ünneplése. Az ünnepi program egyik utolsó pontja volt az iparművészeti palota zárkövének letétele. Az új intézet nagy jelentősége mellett még mint a főváros egyik legszebb épülete is feltűnik.

Az Üllői utón emelkedő Iparművészeti Múzeum és Iparművészeti Iskola díszes palotájába okt. 25-ikén illesztette be a király az utolsó követ. A palota csarnokában gyűlt össze az ünnepély közönsége, a Budapesten időző miniszterek, államtitkárok, Császka György kalocsai érsek, Ráth Károly főpolgármester, tábornokok, előkelő tisztviselők, művészek, tanárok. A király d.e. 11 órakor érkezett, ugyanakkor jött Koburg Fülöp herczeg is. A nagy csarnokban Wlassics Gyula közoktatásügyi miniszter üdvözölte ő felségét, megköszönve, hogy nemzeti ünnepeinket gondos figyelmével maradandó hatásúakká tette, s fölhívva érdeklődését ez új intézetre.

A király a miniszter beszédére így válaszolt: Áthatva a művészeti iparnak művelődési és közgazdasági fontosságától, megelégedéssel láttam e díszes épület emelkedését és örömmel jöttem annak felavatásához. Nem kétlem, hogy mindazok, a kik az itt kitűzött czélok elérésére közreműködni hivatvák, teljes buzgósággal és odaadással fogják teljesíteni feladatukat, a magyar iparművészet minél nagyobb fejlesztésére és a finomabb műízlés terjesztése által az általános műveltség előmozdítására, mely törekvés valóban mindenkor örömömre szolgáland.

Riadó éljenzés követte a király szavait.”

Az uralkodó szárnysegédje által vezetett napló tanúsága szerint a király csak rövid ideig tartózkodott a múzeumban: reggel 10:00-kor Erzsébet királynéval misét hallgatott a Várban, majd 11:00-kor részt vett a múzeumi ünnepségen. A múzeumból 11:45-kor visszatért a Várba, ahol 12:00-kor ebéd következett.

A múzeum épületében ezt követően további munkálatok zajlottak, míg 1897. november 20-án megnyithatta kapuit a látogatók előtt.

/Serfőző Szabolcs/

 

Oldal megosztása

Az oldal címe nyomtatáskor:
http://www.imm.hu/hu/news/view/169,120+%C3%A9ves+a+m%C3%BAzeum+%C3%A9p%C3%BClete