Ugrás a tartalomra
Akadálymentesített változat főoldal
Museum of Applied Arts Hangostérkép

Egy népszerű anekdota szerint az antikvitás két legnagyobb festőmestere, Zeuxisz és Parrhasziosz egyszer versenyre kelt abban, ki tud élethűbb festményt készíteni. Zeuxisz olyan tökéletes szőlőfürtöt festett, amelyre még a madarak is rákaptak, Parrhasziosz ellenben egy vastag függönyt alkotott, mintha az takarná magát a képet. Zeuxisz vesztére megpróbálta elhúzni a függönyt, s ezzel döntötte el riválisa javára a versenyt, hiszen Parrhasziosz az embert is képes volt átejteni, míg ő csupán a madarakat... Az 1-2. századi római író, id. Plinius által évszázadokkal később megörökített jelenet ma főként a művészettörténészek számára izgalmas, hiszen – a festménynél maradandóbb alkotások, például szobrok és római másolataik analógiájaként – pontosan jól mutatja, hogyan nehezedett rá a valószerűség, a megtévesztő hasonlóság követelménye már az antikvitásban is a művészetre. Az anekdota igen népszerű lett a reneszánsz idejére, mikor szintén a természet élethű követése számított a festői tudás fokmérőjének (főként Giottót és Mantegnát dicsérték ezért), s így hatással volt a perspektivikus ábrázolásra a reneszánsz falfestészetben, sőt a csendéletekre is. Az optikai illúziót keltő ábrázolásmód (francia kifejezéssel: trompe l'oeil) a barokk korra vált technikából önálló irányzattá, szintén főleg a boltozatok és kupolák látszatarchitektúráinak megalkotásakor. A kor nagy festői, mint Caravaggio, Velázquez, Rubens vagy Rembrandt általában mind szívesen éltek az illúziókeltés eszközével. Hasonló imitáló törekvést fedezhetünk fel a 19. századi realizmusban is, igaz, ez utóbbinak nem célja, inkább csak eszköze a megtévesztés.

Ahogy a képzőművészetek közül leginkább a fal-, portré- és csendélet festészetben jelenik meg a trompe l'oeil hatás, úgy az iparművészetben a kerámiaművesség volt a megtévesztés fő terepe. Leggyakrabban a 16. században élt francia kézműves, mérnök és író, Bernard Palissy nevéhez vezetjük vissza az imitáló szándékot, aki arról volt híres, hogy bő másfél évtizeden keresztül kísérletezett a kínai porcelán utánzásával. Domborműszerű díszítéssel ellátott táljai és más kerámiái olyan népszerűek voltak, hogy már saját korában rengeteg másolójuk akadt, s később is hatással voltak például a tatai fajanszmanufaktúrára, vagy a 19. században számos kerámiaműhelyre, mint a viktoriánus majolikát megalkotó brit Minton, vagy éppen a Zsolnay-gyár. Ennek a gyönyörű, „Palissy modorában” készült 1880-as lámpatestnek, amelyet megtévesztésig élethű csigákkal és páfránylevelekkel díszített Zsolnay Júlia dekortervező (a gyárat felvirágoztató Vilmos lánya), például egy Medici Katalin francia királyné számára tervezett kerámia volt az előképe. Az agyag- és mázfajtákkal is előszeretettel kísérletező Zsolnay máskülönben is remek példákat kínál a szemfényvesztésre, hiszen a jellemző magyaros és perzsa stílusú díszítmények mellett előszeretettel merítettek ihletet múzeumi tárgyakból és mintafüzetekből historizáló dísztárgyaik mintakincséhez. Gyűjteményünkben is láthatók itáliai, bizánci, észak-afrikai „szaracén” selyemszövetek, vagy éppen kínai lakkfestést imitáló dekorral készült dísztárgyaik, de találunk a kínálatukban olyan tárgyakat is, amelyek japán fametszetet, drágakövet utánoznak, vagy akár kalapált rézfelületet imitál mázdíszítésük (lásd galériánkat). Ezúttal mégis inkább egy 20-as évekbeli lámpát emelnénk ki a kínálatukból, azért, mert ez mindenekelőtt anyagában mutatja magát teljesen másnak, mint ami: talpdíszítése bronz foglalatot imitál.

Eredetileg valamivel korábban, a 18. század második felében vált divattá az európai porcelánművészetben a különféle technikák és anyagfajták (mint a kínai lakkfestés, a kámeafaragványok, a mozaikképek, az ásványi kőzetek, a kártyalapok és a szalagok) illúziót keltő imitációja, amelynek egy különösen népszerű változata volt a fautánzatú festett díszítmény, annyira, hogy idővel az illúziókeltő dekoráció egy külön válfajává is vált. A francia fajanszművességben már az 1760-as évek óta ismeretes volt ez a technika (a neve is innen eredeztethető: faux bois), amit idővel egyes német műhelyek is átvettek. Gyűjteményünkben a Nymphenburg-i (München) Porcelánmanufaktúrától őrzünk ilyen tárgyakat, egy csészét aljjal, illetve egy kupát. E tárgyak, főként a csésze világos színű, faerezetet és rátűzött metszeteket utánzó, aprólékos bíborlila színű festése magas fokú technikai és művészeti színvonalról vallanak. A csésze régi metszeteket utánzó festése – hiszen így működik a trompe l'oeil – még a papír sérüléseit is a szemfényvesztő pontossággal ábrázolja, ettől lesz olyan élethű. Ezeket a különleges díszítésű tárgyakat – akárcsak a reneszánsz festészetben – a porcelánfestők mesterségbeli tudását fitogtató bravúrdaraboknak tartották, ezért főként díszítő- és reprezentációs céllal készültek.

Nem véletlen, hogy hasonló tárgyakat éppen a tatai fajanszmanufaktúra kínálatában találunk. A Lotharingiai Ferenc által indított holicsi fajanszgyár után gróf Eszterházy József alapította 1758-ban az ország második fajanszmanufaktúráját Tatán. A fajansz széles rétegek számára próbálta pótolni és utánozni a porcelánt, s így a főúri asztalokra kerülő, kincset érő meisseni (majd bécsi) porcelán helyett a nemesség és a városi polgárság inkább ón- és fajanszedényeket használt. Ezek az áruk bizonyos értelemben már ekkor becsapták tulajdonosaikat, hiszen a porcelán edénytípusait, díszítésének módját, mintáit is átvették. A holicsi és tatai fajansz formakincse és díszítésmódja a virágzó európai manufaktúrákból, elzászi és német gyárakból, Strassburgból nyerte inspirációit az ide vándorolt mesterek közvetítésével, s a későbbi fajanszgyárak már az ő termékeiket követték. Az itt látható, faerezetet imitáló, kártyalapokkal és rézmetszetekkel díszített kávéskanna például a tatai manufaktúra jellegzetes terméke, melyek dekorjához a lotaringiai Nidervillerben működő fajanszgyár termékei szolgálhattak előképül. Ismertek még a tatai műhely élethű folyami rákokkal díszített tányérjai, zöldségeket, gyümölcsöket, és madarakat imitáló edényei, vagy éppen spárgakötegnek tűnő mártásos tálja – amelyhez hasonlót éppen a holcsi manufaktúrában érdemes keresni.

Talán ezeken a példákon keresztül már közelebb jutottunk az eredeti kérdéshez, miért álcázzák magukat másnak egyes iparművészeti remekeink. A valóságábrázolás antik eredetű (legteljesebben Arisztotelész Poétikájában kifejtett) igénye mellett legalább ilyen fontos az a bizonyos trompe l'oeil, a játékos megtévesztés szándéka, amely a maga reneszánsz gyökereivel évszázadokon át a mesterségbeli tudás fokmérője volt úgy a képző, mint az iparművészetben. Lehet az utánzás, mímelés oka egyfajta historizáló szándék is, mint amire a Zsolnay esetében hoztunk példákat, vagy amit a híres bécsi bútorgyár, a Philipp Haas & Söhne 14. századi szövetet imitáló selymeinél láthatunk, de legalább ilyen lényeges, amit Bernard Palissynál, a holicsi és a tatai fajanszgyárnál, és később a századfordulós iparművészetnél is tapasztalhatunk: egy drága termék olcsóbb, az eredetihez megtévesztésig hasonló, de tömegek számára elérhető alternatíváját kínálni. Így imitálja a fajansz a porcelánt, a 19. század végi herendi a meissenit, vagy, hogy egy teljesen eltérő példát mutassunk: hasonló okból álcázhatja magát elefántcsontnak ez a szép műanyag legyező...

Galériánkban további hamis barátokat is mutatunk, tartsanak velünk!

Oldal megosztása

Az oldal címe nyomtatáskor:
http://www.imm.hu/hu/news/view/419