Ugrás a tartalomra
Akadálymentesített változat főoldal
Museum of Applied Arts Hangostérkép


Letölthető katalógus!

1895-ben nagy horderejű döntést hozott Wlassics Gyula miniszter, amikor elfogadta az Iparművészeti Múzeum tervező építészeinek javaslatát, hogy a befejezése előtt álló épületre előirányzott költségvetést emeljék meg 120 ezer aranyforinttal annak érdekében, hogy a falakat és a tetőket a Zsolnay gyár pirogánitjaival és mázas kerámia plasztikáival díszíthessék. „A Zsolnay-gyárban készülő pyrogránit hazai művészi iparunkban oly sajátos és a külfölddel szemben is haladást jelző terméke, hogy az iparművészeti múzeum és iskola épületén már az anyag magában is e téren elért fejlettségünkről fog tanúskodni – írta akkor a miniszter.”
Ma, amikor a híres épület megújításán dolgozunk, csak a legnagyobb elismeréssel adózhatunk a részletek terén is zseniális tervező Lechner Ödönnek. Nemcsak a múzeumpalota tömegei és térsorai tanúskodnak az ő művészi nagyságáról, hanem azok a díszítésre szánt kerámiaművek is, amelyeket Lechner fantáziája alkotott és a Zsolnay gyár kemencéiben égtek kőkemény szobrászi formákká. Nem tévedünk, ha azt gondoljuk: ezek a magyar szecesszió első par excellence monumentális emlékei.
Az idők viszontagságai, mindenekelőtt 1956 harcai azonban súlyos nyomokat hagytak ezeken az érzékeny ornamenseken. Sokuknak kiálló csúcsai és sarkai repedtek le, van, amelyik a nem eléggé gondos javítás miatt vált mára használhatatlanná. Állapotukat az elmúlt tél folyamán elvégzett statikai vizsgálatok és máig tartó veszélyelhárító munkálatok még alaposabban feltárták. Nem lehetett tovább halogatni a tetődíszek egy részének lebontását abban a megalapozott reményben, hogy az épület régóta időszerű teljes rekonstrukciója még ebben az évben megindulhat. Azzal a kérdéssel szembesült a múzeum vezetése, hogy mitévő legyen ezekkel az eredeti funkciójukban már nem hasznosítható, de esztétikai értékeit csaknem hiánytalanul őrző épületkerámiákkal. Pusztulásra ítélésük fel sem merülhet. Sőt, bizonyos értelemben hasznosnak tarthatjuk őket a múzeum újjáépítése szempontjából is. Ezért jutottunk arra az elhatározásra, hogy azoknak a figyelmébe ajánljuk megőrzésüket, akik hajlandók ezáltal a múzeum újjászületését anyagilag is támogatni. Árverést szervezünk, amelynek bevételéből elkezdjük a páratlanul értékes és még teljes egészében soha ki nem állított gyűjtemény állandó kiállításának előkészítését, kutatásokat végzünk, terveket készítünk, restaurálási programokat indítunk. Ebből a munkából nő majd ki az igazi attrakció, az Iparművészeti Múzeum 140 éve várt nagy és állandó kiállítása. Szeretném biztosítani az Iparművészeti Múzeum minden barátját, Lechner Ödön minden csodálóját és a kerámiaművészet minden kedvelőjét, hogy a 2011. június 17-i jótékonysági árverésen olyan célt szolgálhatnak, amelyre egykor majd az egész ország büszke lesz.
Köszönetemet szeretném nyilvánítani a jótékonysági árverést megszervező és lebonyolító Nagyházi Galériának, valamint az anyag kiválogatásában segítséget nyújtó munkatársaimnak, építészeknek és műemlékvédelmi szakembereknek.

Takács Imre
az Iparművészeti Múzeum főigazgatója

A kiállítás megtekinthető:
2011. június 10-től június 16-ig a múzeum nyitvatartási idejében
Iparművészeti Múzeum, 1091 Budapest, Üllői út 33-37.


Árverési feltételek
1. A Nagyházi Galéria mint árverési ház az árverést – az árvereztető megbízásából mint kereskedelmi képviselő – szervezi, rendezi és vezeti. Az árvereztető által átadott tételek a katalógus sorrendjében kerülnek kikiáltásra úgy, hogy az árverésvezető a sorra kerülő tárgy katalógusszámát valamint kikiáltási árát élő szóval kihirdeti, amire a venni szándékozók tárcsa feltartásával teszik meg ajánlatukat.
Árverezni kizárólag az aukció megkezdése előtt, név és lakcím szerint regisztrálva, licitáló tárcsával lehet. A vevők a tárcsa átvételével, mint ráutaló magatartással kifejezik, hogy az árverési feltételeket magukra nézve kötelezően fogadják el.
2. A tárgy tulajdonjogát az árvereztetőtől leütéssel az az árverési vevő szerzi meg, aki a legnagyobb árajánlatot teszi.
Licitlépcsők Emelkedés
20 eFt alatt 1 eFt
20 eFt és 50 eFt között 2 eFt
50 eFt és 100 eFt között 5 eFt
100 eFt és 200 eFt között 10 eFt
200 eFt és 500 eFt között 20 eFt stb.
3. Az Aukciósház mint kereskedelmi képviselő az árvereztető – megbízó – nevében és képviseletében, annak teljeskörű meghatalmazása alapján jár el, e meghatalmazás alapján jogosult az aukció során legmagasabb vételárat kínáló vevővel az adás-vételi szerződés megkötésére és a vételár átvételére.
4. A vevő a leütési ár 20%-át foglalóként az árverésen készpénzben azonnal tartozik kifizetni. Amennyiben a teljes vételár egy összegben az árverésen kifizetésre kerül, úgy a tárgy a helyszínen átvehető. A vételárba a foglaló összege beleszámít. Amennyiben az árverési vevő az árvereztetőnél a teljes vételárat nem rendezi, úgy ez esetben a kereskedelmi képviselő (az Árverési ház) az árverési vevő ajánlatát érvénytelennek tekinti. Ebben az esetben a vevő által adott foglaló részére nem jár vissza.
5. Az Aukciósház a tételek után 20% közvetítési összeget számol fel, mely összeget az IMM javára ajánlja fel.
6. A vevő a vételár kiegyenlítését követően köteles gondoskodni a megvett tárgy elszállításáról saját költségére és felelősségére. Ennek elmulasztása esetén a kereskedelmi képviselő nem felel a tárgy sérüléséért.
7. Az árverés előtti kiállításon és az árverésen minden tárgy megtekinthető.
8. A katalógusban szereplő leírások és illusztrációk kizárólag azonosításul szolgálnak, így a vevőknek saját maguknak kell – az árverést megelőzően – meggyőződniük az árverési tételek állapotáról és arról, hogy azok megfelelnek-e a katalógus leírásának. A leütés után kifogásnak, vagy felszólamlásnak nincs helye.
9. A tárgyak szavatosság nélkül, minden hibájukkal és hiányosságukkal együtt abban az állapotban kerülnek eladásra, melyben az árverés idején vannak.
10. Az eladásra kerülő tárgyak kikiáltási ár alatt nem vásárolhatók meg. Az árverező által tett ajánlatért, a lefizetett árverési árért a kereskedelmi képviselő felelősséget nem vállal. és nem kötelezhető, hogy nevezett tételt ugyanezen az áron egy későbbi időpontban újra árverésre ajánlja vagy forgalomba hozza.
11. Amennyiben a vevő személyesen nem kíván részt venni az árverésen, úgy az általa adott vételi megbízás alapján, helyette a kereskedelmi megbízott – a megbízásnak megfelelően – hivatalból árverezhet, illetve telefonon személyesen licitálhat. Telefonos vételi megbízást 300 euró, ill. 80 eFt alatt nem fogadunk el.
12. Az árverés végén az el nem kelt tárgyak újraárverezését lehet kérni a kereskedelmi képviselőtől. 
 

További információk az aukció lebonyolításáról/vételi megbízás

Oldal megosztása

Az oldal címe nyomtatáskor:
http://www.imm.hu/hu/programs/view/89,Zsolnay+%C3%A9p%C3%BCletker%C3%A1mi%C3%A1k+-+J%C3%B3t%C3%A9konys%C3%A1gi+%C3%A1rver%C3%A9s+az+Iparm%C5%B1v%C3%A9szeti+M%C3%BAzeum+%C3%A9p%C3%BClet%C3%A9r%C5%91l+leemelt+ker%C3%A1miad%C3%ADszek+darabjaib%C3%B3l?type=adult