Jump to content
Accessible version main page
Iparművészeti Múzeum Talking map

Friss kutatási eredményeinkről tudósító rovatunkban ez alkalommal az Iparművészeti Múzeum egy kevéssé ismert középkori antependiumát mutatjuk be, amely jelenleg a Pannonhalmi Apátsági Múzeum "Szent Benedek és a bencés spiritualitás" című kiállításán látható.

A hímzett antependium készítési idejét a korábbi kutatások a 16. századra helyezték, Silvija Banić, a zárai egyetem PhD hallgatójának újabb kutatásai azonban fényt derítettek arra, hogy az oltárelő valójában 1360 körül készült, s eredetileg a Szent Krizogonusz (Sv. Krševan) tiszteletére szentelt zárai bencés templom déli mellékhajónak Mária-oltárához tartozott. Csavart oszlopok által tartott gótikus boltívek alatt középen Mária trónol ölében a gyermek Jézussal; tőle balra Szent Krizogonusz vértanú, Zára védőszentje, kezeiben lándzsát és pajzsot tartva; jobbra Szent Benedek, kezében könyvvel és pásztorbottal. Utóbbiak azonosítását a fejük mellé hímzett nevük teszi egyértelművé, amely szokatlan módon félig szláv, félig latin írásmódot követ: SV CRISOGON, illetve SV BENEDIT. Az oszlopok fölötti ívmezőkben, egy-egy négykaréjos medalionban félalakos szentek. A bal felől látható alak, fején tiarával, valószínűleg Szent Gergely, az első Benedek-rendi pápa, a jobb oldali, mitrát viselő és kezében pásztorbotot tartó alak talán Szent Donát. Az antependium két szélén fonadékos leveles díszítéssel kitöltött függőleges sávok, amelyek közepén egy-egy keskeny boltíves fülkében koronát viselő női szentek: Alexandriai Szent Katalin és talán Antiochiai Szent Margit. A középső fülkében Mária lábainál bencés habitust viselő, kezét imára kulcsoló donátor térdepel. Személye biztonsággal nem azonosítható, de talán Ontiacó-i János (Joannes de Ontiache) lehet, aki az antependium készítésének feltételezett időpontjában, 1345–1377 között volt a zárai bencés kolostor elöljárója.

Az eredetileg vörös selyemvászon alapra hímzett antependium alapszövete az évszázadok során sérült és elhasználódott, ezért később, valószínűleg a 18. század utolsó negyedében, a bencés nővérek zárai konventjében javították; a hímzett motívumokat körbevágták és azokat új selyemszatén alapra ültették át.

Az antependium szerepelt az árvízkárosultak megsegítésre rendezett 1876. évi budapesti kiállításon, majd Bubics Zsigmond (1821-1907) kassai püspök gyűjteményébe került, s szerepelt millenniumi kiállítás történelmi tárlatán, a X. számú, Nagy Lajos- és Zsigmond-kori emlékeket bemutató teremben. (A terem közepén a zárai Szent Siemon szarkofág galvanoplasztikai másolata állt.) Az antependium Bubics Zsigmond hagyatékából 1909-ben került az Iparművészeti Múzeum gyűjteményébe.

Egy hasonló antependium található a londoni Victoria and Albert Museum gyűjteményében, amely a Krk szigetén lévő székesegyházból, az 1330 körüli évekből származik (ld. itt).

Silvija Banić tanulmánya - amely további analógiákat is bemutat - itt olvasható.

S.R.


Title of page when printing:
https://www.imm.hu/en/news/view/142,A+14th-century+antependium+from+Zadar+on+view+at+Pannonhalma