Ugrás a tartalomra
Akadálymentesített változat főoldal
Museum of Applied Arts Hangostérkép

A Duna menti régióban a szecesszió sok városkép meghatározó eleme. Mégis, annak lehetősége, hogy a szecessziós műemlékek élénk közösségi élet helyszínévé, valamint turistalátványossággá váljanak, gyakran kiaknázatlan marad. A Duna menti régió 7 országának 10 partnerszervezetéből álló együttműködése célul tűzte ki az épületek fenntartható és összehangolt védelmét, valamint az újjáélesztésük és bemutatásuk iránti igényre adott válaszként, egy sor összehangolt, ágazatközi tevékenységet dolgozott ki a védelmük és megújításuk teljes időtartamára.

A projekt eredményeként, a lakosok, a turisták és a jövő generációk megismerik és becsben tartják a szecessziós műemlékeket és értékeket, ahelyett, hogy azok a múlt relikviáiként elvesznének. A közvetlen és kézzelfogható eredmények mellett a projekt célja felbecsülhetetlen: a Duna menti régió szecessziós kulturális örökségének védelme és népszerűsítése révén a benne rejlő lehetőségek feltárása és értékeinek megőrzése.

Projektgazda:
Nagyvárad város Önkormányzata

Együttműködő partnerek:
Iparművészeti Múzeum, Budapest
Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft., Szeged
Szlovén Köztársaság Várostervezési Intézete, Ljubljana
MAK Osztrák Iparművészeti / Kortárs Művészeti Múzeum, Bécs
ICOMOS Román Nemzeti Bizottság Egyesület, Bukarest
Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium, Bukarest
Iparművészeti Múzeum, Zágráb
Szabadka város Önkormányzata, Szabadka
Köztársasági Műemlékvédelmi Intézet, Belgrád
Országos Akadémiai Könyvtár és Információs Rendszer Alapítvány, Szófia
Réseau Art Nouveau Network, Brüsszel

A projekt célja:
A Transznacionális Duna Együttműködési Program keretében támogatást nyert A szecessziós örökség védelme és népszerűsítése a Duna menti régióban elnevezésű pályázat célja, hogy felhívja a figyelmet a régió egyedülálló szecessziós örökségére, egyúttal szakszerű megőrzésének fontosságára. Ehhez a projekt tagjai többek között szakemberek/restaurátorok továbbképzésével, adatbázis építésével járulnak majd hozzá. Az urbanisztika, örökségvédelem, értékmegőrzés témái mellett a turizmus és a szecessziós örökség népszerűsítése is hangsúlyos szerepet kap, így a projekt során kiemelt figyelemben részesül a magyar kezdeményezésű szecesszió világnapja (június 10.) is. A részt vevő intézmények közt képviselve vannak a régió nagy múzeumai és a térség több, a kulturális örökség védelme területén tevékenykedő intézménye.

Projekt szakmai megvalósítása:
Az Iparművészeti Múzeum által koordinált tevékenységek: szakmai együttműködés és kutatás, tudományos kooperáció a szecessziós épületek dekorációs elemeinek kutatása/restaurálása terén, ezen belül kutatási terv kidolgozása, munkaanyagok előkészítése, workshopok szervezése. A projekt foglalkozik továbbá a városi fejlesztések és a kulturális örökség megőrzésének kérdéseivel a szecessziós épített örökség esetében; célirányelvek kidolgozása, hogy a városi fejlesztések összhangba kerüljenek a szecessziós örökség védelmével. A várostervezés, kulturális fejlesztések szerepe mellett a projekt figyelmet fordít az egyes épületek mai, modern funkciójának az épületre gyakorolt hatására. A projekt keretén belül megvalósuló elemek: a témákra épülő mesterkurzusok, adatbázisok készítése, témával foglalkozó szakemberek munkájának összehangolása. Kiemelt cél a Duna menti szecessziós örökség sajátosságainak feltérképezésére koncentráló kutatás, különös tekintettel az épületek díszítőelemeinek vizsgálatára (pl. épületkerámia).

Az Iparművészeti Múzeum által vállalt egyéb tevékenységek: részvétel a projektmenedzsmentben és koordinációban, részvétel program-értekezleteken, részvétel a program kommunikációjában – interneten, promóciós anyagokkal és a sajtón keresztül –, részvétel a nyitó és záró rendezvényen, a szecessziós építészet kutatását koordináló szakmai testületben való részvétel, a Duna menti szecessziós építészet adatbázisához adatszolgáltatás (elsősorban már meglévő digitális adatok átadása), közreműködés a Duna menti régió veszélyeztetett szecessziós örökségének dokumentálásában, javaslatok hazai épületekre, szecessziós épített örökség témájában munkaértekezlet szervezése; kutatási feladat terén: partnerek által készített anyagok ellenőrzése, szecesszió épített öröksége terén szakemberek (tervezők, kutatók, restaurátorok) adatbázisának létrehozása, közreműködés szecessziós épített örökséget dokumentáló film elkészítésében, közreműködés a szecessziós építészet okostelefonos applikációjának fejlesztésében.

Projekt költségvetés:
A teljes program költségvetése mintegy 2 000 000 EUR, amelyből az Iparművészeti Múzeum részesedése: mintegy 196 056 EUR

Projektütemezés:
Projekt megvalósítás időszakának kezdete: 2017. 01. 01.
Projekt megvalósításának befejezése: 2019. 06. 30.

A projekt keretében megvalósuló programok:

Kommunikációs anyagok:

Konferenciakötet:


További információk: www.interreg-danube.eu/approved-projects/art-nouveau

A projekt a szecessziós örökség védelme és népszerűsítése a Duna menti régióban című pályázathoz kapcsolódó kutatási program része. A projekt az Európai Unió (ERDF, IPA, ENI) és a Magyar Állam támogatásával valósul meg.

Utoljára módosítva 2020. december 29. 16:26:07
Oldal megosztása

Az oldal címe nyomtatáskor:
https://www.imm.hu/hu/contents/280,A+szecesszi%C3%B3s+%C3%B6r%C3%B6ks%C3%A9g+v%C3%A9delme+%C3%A9s+n%C3%A9pszer%C5%B1s%C3%ADt%C3%A9se+a+Duna+menti+r%C3%A9gi%C3%B3ban+DTP+1-467-2.2?style=accessible