Ugrás a tartalomra
Akadálymentesített változat főoldal
Museum of Applied Arts Hangostérkép

Az Ars Decorativa című periodika az Iparművészeti Múzeum évkönyve, amely az 1973-ban megjelent 1. kötettől a 2014-ben megjelent 29. kötetig a Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeummal közös kiadvány volt, a 2016-ban megjelent 30. számtól pedig az Iparművészeti Múzeum saját kiadványa. Az Ars Decorativa előzménye az Iparművészeti Múzeum Évkönyvei: ezen a címen 13 kötet jelent meg a két múzeum kiadványaként 1954 és 1971 között.

Az Ars Decorativa 36. kötete 2023 májusában jelent meg. A 30-32. kötet teljes anyaga, illetve a négy utolsó szám tartalomjegyzéke a címlapokra kattintva elérhető.

AD 36 Ad 35      
2023 2021      
Ars Decorativa 34   Ars Decorativa 33   Ars Decorativa 32   Ars Decorativa 31   Ars Decorativa 30 
2020 2019 2018 2017 2016

 

Az Ars Decorativa alapvető célja, hogy az Iparművészeti Múzeum gyűjteményeit, azok műtárgyanyagát és a velük kapcsolatos legújabb tudományos kutatások eredményeit a nemzetközi szakmai nyilvánosság számára ismertté tegye. A tanulmányok, ebből következően, idegen nyelven (leggyakrabban angolul) jelennek meg egy-egy rövid, magyar nyelvű összegzéssel. A kiadvány fontos célja, hogy a szakmailag lektorált folyóiratok valamennyi formai kritériumát maximálisan teljesítse külső szaklektorok alkalmazásával, egyetemi képzésben is részt vevő szakemberekből álló szerkesztőbizottság működtetésével és eredeti közlemények megjelentetésével. Intézményi évkönyvként az Ars Decorativa minden számban összefoglalót is tartalmaz a Múzeum elmúlt évének legfontosabb eseményeiről.

Digitalizált változat és kereshetőség

Az Iparművészeti Múzeum Évkönyveit és az Ars Decorativa korábbi köteteit az Arcanum által fejlesztett Hungaricana közgyűjteményi portálon keresztül elérhető Magyar Digitális Múzeumi Könyvtár tartalmazza, böngészési és keresési lehetőséget egyaránt nyújtva.
Másfajta tartalmi feltárást (és keresési lehetőséget) nyújtanak az Iparművészeti Múzeum könyvtára katalógusának analitikus leírásai. Az analitikák magyar tárgyszavai az idegen nyelvű tanulmányokban is keresési lehetőséget biztosítanak, egyszerre akár három tárgyszóval is.

A kötetek arculata, témakörei, a feldolgozás módszere

A kötetekben közölt tanulmányok felölelik az európai iparművészet különböző műfajait és korszakait a középkortól napjainkig. Az évkönyv célja, hogy a kiállításokat előkészítő és más nagyszabású kutatási projekteken kívül végzett múzeumi kutatómunka eredményeit megismertesse a hazai és nemzetközi szakmai közönséggel. Az Ars Decorativa történetében vannak tematikus számok is, a 27. kötet például a textilművészetet állította a középpontba. A kötetek rendszeresen közlik az elmúlt időszak múzeumi eseménynaptárát, valamint megismertetik a gyűjtemény legkiemelkedőbb új szerzeményeit.

A tanulmányok némelyike – amely nagyszámú régi, hazai levéltárakból származó forrásadatra támaszkodik, illetve azokat dolgozza fel – magyar nyelven kerül közlésre. A tanulmányok átlagos terjedelme: 20.000-40.000 leütés, az illusztrációk száma tanulmányonként átlagosan 15.

Szerzők, közreműködők

A tanulmányok szerzői többségükben az intézmény jelenleg aktív munkatársai. A szerkesztőbizottság számít azonban azoknak a „külső” szerzőknek a közreműködésére is, akik egy-egy témakör, korszak vagy műfaj felkészült kutatói, avatott szakemberei. A tanulmányok szakmai lektorálás után kerülhetnek megjelentetésre.
A felelős szerkesztő feladatát Jakabffy Imre (1973–1984), Forgács Éva (1989), Vadas József (1991–1993) és Szilágyi András (1994–2012) után Prékopa Ágnes látta el (2013-2019). A szöveggondozást a szerkesztő munkatársaként 2006 óta Szegzárdy-Csengery Klára és Király Judit végzi.

Főszerkesztő (2021-től): dr. Jékely Zsombor

Szerkesztőbizottság

Cselovszki Zoltán főigazgató, a Szerkesztőbizottság elnöke
Margittai Zsuzsa tudományos titkár
dr. Horváth Hilda
dr. Horváth Judit
dr. Lovay Zsuzsa
dr. Pandur Ildikó
dr. Pásztor Emese
dr. Prékopa Ágnes
Radványi Diána
 

Információk, megjelentetésre szánt tanulmányok küldése: Jékely Zsombor főszerkesztő
Levelezési cím: 1475 Budapest, Pf. 271.
email küldése

Forgalmazás

A kötet az utóbbi években 600 példányban jelent meg. Példányainak nagy többségét, indulásától mindmáig, a kiadó intézmény eljuttatja a legjelentősebb hazai és külföldi szakkönyvtárakhoz, nagymértékben hozzájárulva az Iparművészeti Múzeum nemzetközi szakmai kapcsolatainak fenntartásához és az intézmény könyvtárának nemzetközi kiadványcseréjéhez.

Magyar Iparművészet

A múzeum kiállításairól, műtárgyairól rendszeresen beszámol a Magyar Iparművészet című folyóirat is.

Honlap, további információk: www.magyar-iparmuveszet.hu

Facebook: www.facebook.com/magyariparmuveszetfolyoirat

Letölthető anyagok

Utoljára módosítva 2023. június 30. 07:37:20
Oldal megosztása

Az oldal címe nyomtatáskor:
https://www.imm.hu/hu/contents/71,Ars+Decorativa?style=accessible