Ugrás a tartalomra
Akadálymentesített változat főoldal
Museum of Applied Arts Hangostérkép

Kedvezményezett: Iparművészeti Múzeum
Megvalósítási helyszínek: Ráth György-villa, Nagytétényi Kastély
Projekt időszak: 2019.01.01-2022.03.15.
A támogatás összege: 25 millió Ft

Az Iparművészeti Múzeum Múzeumpedagógiai Osztálya a VEKOP-7.3.4-17-2017-00006 azonosító számú projektje a Széchényi 2020 program, a Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért című felhívás keretében 25 000 000 forintos vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült.

A Régi magyar mesterségek nyomában című projekt tematikájának középpontjában a régi magyar mesterségek állnak, elsősorban az asztalos-, ötvös-, szabó-, órás-, kályhamester és fazekasmester.

A projekt közvetett célja, hogy támogassa a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak (7-14 éveseknek) tanórán kívüli, és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását a mesterségekről, különböző foglalkoztatási formák, mint például tehetséggondozó, -fejlesztő, felzárkóztató kiscsoport, témanapok, műhely-és klubfoglalkozás, kulturális órák keretében.

A Régi magyar mesterségek nyomában projekt közvetlen célja, hogy a köznevelésben résztvevő tanulók és az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek, tudásának és készségének fejlesztése nem formális és informális tanulási eszközökkel valósuljon meg, valamint az esélyegyenlőség erősítése és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélyeinek növelése. Ezen célok elérése érdekében kívánjuk bevonni szociokulturális hátrányokkal érintettek, életkorukhoz képest alulteljesítők gyerekeket.

KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT!
A támogatás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosította.

Letölthető anyagok

Oldal megosztása

Az oldal címe nyomtatáskor:
https://www.imm.hu/hu/news/view/199,M%C3%BAzeumpedag%C3%B3giai+Oszt%C3%A1lyunk+vissza+nem+t%C3%A9r%C3%ADtend%C5%91+eur%C3%B3pai+uni%C3%B3s+t%C3%A1mogat%C3%A1sban+r%C3%A9szes%C3%BClt?style=accessible