Jump to content
Accessible version main page
Iparművészeti Múzeum Talking map

A kortárs magyar iparművészet aktuális eseményeivel és az iparművészet történetével foglalkozó folyóirat. Megjelenik évente tíz alkalommal (február–július, szeptember–december: minden hónap 20. és 25. között).

Szerkesztőség:
1091 Budapest, Üllői út 33–37.
(az Iparművészeti Múzeum épületében)
Fogadóórák: kedden és csütörtökön 10-től 12 óráig
Telefon/fax: 218-7582
E-mail: send an e-mail, send an e-mail

Honlap, további információk: www.magyar-iparmuveszet.hu

Last modified 2018. January 31. 12:07:33
Share

Title of page when printing:
http://www.imm.hu/en/contents/72,Magyar+Iparm%C5%B1v%C3%A9szet