Ugrás a tartalomra
Akadálymentesített változat főoldal
Museum of Applied Arts Hangostérkép

 Az Iparművészeti Múzeum öt gyűjteményi főosztálya mindegyikének szerves része a restaurátorműhely. A gyűjteményi egységek az anyagok, technikák alapján jöttek létre, s lényegében az alapítástól napjainkig fennmaradtak. A bútorgyűjteményben faanyagok, bútorok, a kerámia- és üveggyűjteményben minden fajta kerámia és üveg, az ötvösgyűjteményben fém és nemesfém, a textil- és viseletgyűjteményben a legkülönfélébb textíliák, szőnyegek, kárpitok, viseletek restaurálásával foglalkoznak. A Kisgyűjtemények Főosztály papír- és bőr-restaurátorműhellyel rendelkezik, de az itt található műtárgyak sokszínűsége okán a restaurátor más szerves anyagokkal is foglalkozik. Igény szerint az Adattár és más gyűjteményi főosztály részére is restaurál papír- és bőrtárgyakat.
A restaurátorok szakirányú, felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, és nemcsak képzett szakemberei saját területüknek, hanem művészei is.

Mivel az egyes restaurátorok a gyűjteményi osztályok kebelén belül dolgoznak, a muzeológusoknak és a restaurátoroknak alkalmuk van rendszeres konzultációra a tárgyak megőrzését, restaurálását illetően. Munkájuk eredménye folyamatosan látható a múzeum történeti kiállításain.
Indokolt esetben, amikor a műtárgyak nagy mérete miatt vagy valamilyen okból specialista szükséges, külső restaurátorok is dolgoznak a múzeum tárgyain a múzeumi munkatársak szakvéleményére támaszkodva.

A munkatársak oktatóként, konzulensként részt vesznek a restaurátorképzésben is. A frissen diplomázó restaurátorok keze nyomán múzeumi tárgyak kelnek új életre, melyek évről-évre kiállításon szerepelnek.

A restaurátori munka széles körű ismereteket, felkészültséget igényel, ugyanakkor egyfajta alázatot is, hiszen egy más korban készült alkotást kell kézbe venni, melynek hű rekonstrukciója nem lehetséges az anyagok, a technikai eljárások ismerete és a szakmai elkötelezettség nélkül. Minden esetben elvárás, hogy a tárggyal visszafordíthatatlan folyamat ne történjék, s napjainkban elsősorban a megőrzésre helyeződik a hangsúly. Etikai problémát vet fel a kiegészítések kérdése, különösen amennyiben nem áll rendelkezésre hiteles forrás a tárgy eredeti állapotát illetően.

Ez a munka igen összetett, és változó korunkkal együtt alakul, hiszen a szakembernek ismernie kell a legújabb módszereket, például a modern anyagvizsgálati eljárásokat. Napjainkban felértékelődött az állagmegőrzés, a megfelelő műtárgyvédelmi környezet biztosítása a raktárakban és a kiállítóterekben egyaránt. Ennek felelősei, valamint a műtárgyak szállítási, kiállítási, installálási lehetőségeinek szaktanácsadói, megteremtői szintén a restaurátorok.

A gyűjteményi főosztályok részéről elkészült minden gyűjteményi raktár és restaurátorműhely teljes körű felmérése, több mint száz szempont szerint, a raktárak kihasználtságára (területlefedettség, térkihasználás) vonatkozó összesítésekkel együtt. Ezen alapul a múzeum középtávú műtárgyvédelmi koncepciója és a pályázati prioritások meghatározása.

Utoljára módosítva 2013. június 26. 22:00:39
Oldal megosztása

Az oldal címe nyomtatáskor:
http://www.imm.hu/hu/contents/13,Restaur%C3%A1l%C3%A1s