Ugrás a tartalomra
Akadálymentesített változat főoldal
Museum of Applied Arts Hangostérkép

Az Iparművészeti Múzeum elsődleges célja az iparművészet alkotásainak gyűjtése, regisztrálása, dokumentálása, tudományos vizsgálata, a nemzeti kultúrkincs részeként való őrzése és bemutatása, s általa a tárgy- és környezetkultúra értékeinek közvetítése az oktatás, a nevelés, a közművelődés céljából.

A múzeumi világ létének, mindennapi működési kontextusának megváltozásából következően az Iparművészeti Múzeum működési filozófiáját is újra kell gondolni, s a múzeumnak az új, 21. századi környezetben is definiálnia kell önmagát. Ennek az öndefiníciós folyamatnak az eredménye az Iparművészeti Múzeum működésében, azaz kiállítási, kutatási, gyűjteményezési és kommunikációs tevékenységében való megújulás.

Ez a megújulás valójában valójában visszatérés az Iparművészeti Múzeum alapításkori céljaihoz, melyek között a múzeum elsődleges feladataként fogalmazódott meg a korabeli iparral való kapcsolattartás, a régebbi korok technikai és formavilágát az ipar elé példának állító iránymutatás, a közízlés formálása és a művészi ipar termékei iránti kereslet kialakítása. Nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy legértékesebb gyűjteményeink egy jelentős része a múzeum alapításának korában kortárs művészeti alkotás volt. Ezért múzeumunk nagy értékű történeti tárgyi anyagának megőrzésén, fejlesztésén, kutatásán és bemutatásán, valamint a tárgyakat létrehozó korok és kultúrák megismertetésén túl feladatunk a mai, legtágabb értelemben vett tárgykultúra kutatása, gyűjteményezése és bemutása is.

Működési filozófiánk alapja a tárgykultúra stílustörténeti és technikai, innovációs fejlődési folyamatainak láttatása a középkortól napjainkig a múzeum gyűjtőköréhez és gyűjteményeihez kapcsolódva; a múlt láttatása utalásokkal a jelenre, a jelen és a múlt organikus összefüggéseinek rendszerében, és a jelenkori recepcióban, a múlt tárgykultúrájának jelenkori értelmezésében való segítség. Másrészt, a régebbi korok tárgykultúrájának 21. századi értelmezése mellett szeretnénk megmutatni azt is, hogy a régebbi korok tárgykultúrája, technikái és formavilága milyen előzményeken keresztül alakítja ki mai környezetünk tárgyi kultúrját, forma- és ízlésvilágát. Mindezzel hatni kívánunk a vizuális kultúra minőségére, szintjének emelésére.

Az Iparművészeti Múzeum kiemelt feladata, hogy a mindenkori mában élve kapcsolatot tartson a kortárs iparművészet és formatervezés művelőivel, műhelyeivel és szakmai szervezeteivel, prezentációs, gyűjtő és kutató helye legyen ezeknek, feltárja és tudatosítsa a hazai és nemzetközi iparművészet és design terén zajló folyamatokat, s nem utolsó sorban, hogy gyűjteményeivel és könyvtárával inspirációs forrásul szolgáljon mindezen szakmák művelői számára, s értékmérővé válva tevékenységével hasson a kortárs iparművészet és design alakulására. Az Iparművészeti Múzeum ezáltal a művészettörténet kutatásának olyan laboratóriumává válhat, amely a régebbi korok tárgyi kultúrájának hagyományosan magas szintű kutatását kiegészíti a művészeti produktumok létrejöttének, megőrzésének és új szempontú magyarázatának aktuális kérdéseivel.
 

Utoljára módosítva 2013. június 24. 19:04:59
Oldal megosztása

Az oldal címe nyomtatáskor:
http://www.imm.hu/hu/contents/31,K%C3%BCldet%C3%A9snyilatkozat