Ugrás a tartalomra
Akadálymentesített változat főoldal
Museum of Applied Arts Hangostérkép

Amint a kötetek impresszumában olvasható – Yearbook of the Budapest Museum of Applied Arts and its Ferenc Hopp Museum of Eastern Asiatic Arts / Az Iparművészeti Múzeum és a Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum Évkönyve –, az Ars Decorativa című periodikát az Iparművészeti Múzeum jelenteti meg 1973 óta. Legújabb, 29. kötete 2014 nyarán jelent meg.

A kiadvány alapvető célja, hogy a két intézmény gyűjteményeit, azok műtárgyanyagát és a velük kapcsolatos legújabb tudományos kutatások eredményeit a nemzetközi szakmai nyilvánosság számára ismertté tegye. A tanulmányok, ebből következően, idegen nyelven (leggyakrabban angolul) jelennek meg egy-egy rövid, magyar nyelvű összegzéssel.

Az Ars Decorativa előzménye az Iparművészeti Múzeum Évkönyvei: ezen a címen 13 kötet jelent meg 1954-1971 között. 

Digitalizált változat és kereshetőség

Az Iparművészeti Múzeum Évkönyveit és az Ars Decorativa korábbi köteteit az Arcanum által fejlesztett Magyar Digitális Múzeumi Könyvtár tartalmazza, böngészési és keresési lehetőséget egyaránt nyújtva.
Másfajta tartalmi feltárást (és keresési lehetőséget) nyújtanak az Iparművészeti Múzeum könyvtára katalógusának analitikus leírásai. Az analitikák magyar tárgyszavai az idegen nyelvű tanulmányokban is keresési lehetőséget biztosítanak, egyszerre akár három tárgyszóval is.
 

A kötetek arculata, témakörei, a feldolgozás módszere

A köteteket gazdag tematikai változatosság jellemzi, időnként azonban tematikus számok is megjelennek: a 27. kötet a textilművészetet állítja központba. A tanulmányok felölelik az európai iparművészet különböző műfajait és korszakait a középkortól a 20. századig. A kötetek rendszeresen közlik az elmúlt időszak eseménynaptárát, is beszámolnak a múzeum legkiemelkedőbb új szerzeményeiről.

A tanulmányok többsége – szerzőik saját, legújabb kutatásai alapján – arra törekszik, hogy bemutassa egy-egy műtárgycsoport megalkotásának feltételeit, pontosítsa a korábbi meghatározásokat, továbbá tisztázza, s ha lehet, tágabb összefüggésbe helyezze a művek megrendelésének célját és körülményeit.

A tanulmányok némelyike – amely nagyszámú régi, hazai levéltárakból származó forrásadatra támaszkodik, illetve azokat dolgozza fel – magyar nyelven kerül közlésre. A témakörök között a távol-keleti művészet sajátos műfajai, korszakai és tárgytípusai is helyet kapnak. A tanulmányok átlagos terjedelme: 25.000 leütés, az illusztrációk száma tanulmányonként átlagosan mintegy 20. Egy-egy kötet mintegy tíz-tizenkét tanulmányt tartalmaz.

Szerzők, közreműködők

A tanulmányok szerzői többségükben az intézmény és filiája jelenleg aktív munkatársai. A szerkesztőbizottság számít azonban azoknak a „külső” szerzőknek a közreműködésére is, akik egy-egy témakör, korszak vagy műfaj felkészült kutatói, avatott szakemberei.
A kötetek szakmai színvonalára elsősorban a szerzők személye, valamint az a szerkesztőbizottság jelent biztosítékot, amelynek tagjait az Iparművészeti Múzeum főigazgatója, Takács Imre nevezi meg és kéri fel. A felelős szerkesztő feladatát Jakabffy Imre (1973–1984), Forgács Éva (1989), Vadas József (1991–1993) és Szilágyi András (1994–2012) után Prékopa Ágnes látja el. A szöveggondozást a szerkesztő munkatársaként 2006 óta Szegzárdy-Csengery Klára végzi.

Szerkesztő: Prékopa Ágnes
Telefon: +36 1 456 5177
e-mail küldés

Forgalmazás

A kötet az utóbbi években 800 példányban jelent meg. Példányainak nagy többségét, indulásától mindmáig, a kiadó intézmény eljuttatja a legjelentősebb hazai és külföldi szakkönyvtárakhoz, nagy mértékben hozzájárulva az Iparművészeti Múzeum és a Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum nemzetközi szakmai kapcsolatainak fenntartásához és a két intézmény könyvtárának nemzetközi kiadványcseréjéhez.

Letölthető anyagok

Utoljára módosítva 2015. május 21. 10:41:02
Oldal megosztása

Az oldal címe nyomtatáskor:
http://www.imm.hu/hu/contents/71,Ars+Decorativa