Ugrás a tartalomra
Akadálymentesített változat főoldal
Museum of Applied Arts Hangostérkép

Az Ars Decorativa című periodika az Iparművészeti Múzeum évkönyve, amely az 1973-ban megjelent 1. kötettől a 2014-ben megjelent 29. kötetig a Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeummal közös kiadvány volt, a 2016-ban megjelent 30. számtól pedig az Iparművészeti Múzeum saját kiadványa. Az Ars Decorativa előzménye az Iparművészeti Múzeum Évkönyvei: ezen a címen 13 kötet jelent meg a két múzeum kiadványaként 1954 és 1971 között.

Az Ars Decorativa 33. száma 2019 őszén jelent meg.

Az Ars Decorativa alapvető célja, hogy az Iparművészeti Múzeum gyűjteményeit, azok műtárgyanyagát és a velük kapcsolatos legújabb tudományos kutatások eredményeit a nemzetközi szakmai nyilvánosság számára ismertté tegye. A tanulmányok, ebből következően, idegen nyelven (leggyakrabban angolul) jelennek meg egy-egy rövid, magyar nyelvű összegzéssel. A kiadvány fontos célja, hogy a szakmailag lektorált folyóiratok valamennyi formai kritériumát maximálisan teljesítse külső szaklektorok alkalmazásával, egyetemi képzésben is részt vevő szakemberekből álló szerkesztőbizottság működtetésével és eredeti közlemények megjelentetésével.

Digitalizált változat és kereshetőség

Az Iparművészeti Múzeum Évkönyveit és az Ars Decorativa korábbi köteteit az Arcanum által fejlesztett Hungaricana közgyűjteményi portálon keresztül elérhető Magyar Digitális Múzeumi Könyvtár tartalmazza, böngészési és keresési lehetőséget egyaránt nyújtva.
Másfajta tartalmi feltárást (és keresési lehetőséget) nyújtanak az Iparművészeti Múzeum könyvtára katalógusának analitikus leírásai. Az analitikák magyar tárgyszavai az idegen nyelvű tanulmányokban is keresési lehetőséget biztosítanak, egyszerre akár három tárgyszóval is.

A kötetek arculata, témakörei, a feldolgozás módszere

A kötetekben közölt tanulmányok felölelik az európai iparművészet különböző műfajait és korszakait a középkortól napjainkig. Az évkönyv célja, hogy a kiállításokat előkészítő és más nagyszabású kutatási projekteken kívül végzett múzeumi kutatómunka eredményeit megismertesse a hazai és nemzetközi szakmai közönséggel. Az Ars Decorativa történetében vannak tematikus számok is, a 27. kötet például a textilművészetet állította a középpontba. A kötetek rendszeresen közlik az elmúlt időszak múzeumi eseménynaptárát, valamint megismertetik a gyűjtemény legkiemelkedőbb új szerzeményeit.

A tanulmányok némelyike – amely nagyszámú régi, hazai levéltárakból származó forrásadatra támaszkodik, illetve azokat dolgozza fel – magyar nyelven kerül közlésre. A tanulmányok átlagos terjedelme: 20.000-40.000 leütés, az illusztrációk száma tanulmányonként átlagosan 15.

Szerzők, közreműködők

A tanulmányok szerzői többségükben az intézmény jelenleg aktív munkatársai. A szerkesztőbizottság számít azonban azoknak a „külső” szerzőknek a közreműködésére is, akik egy-egy témakör, korszak vagy műfaj felkészült kutatói, avatott szakemberei.
A felelős szerkesztő feladatát Jakabffy Imre (1973–1984), Forgács Éva (1989), Vadas József (1991–1993) és Szilágyi András (1994–2012) után Prékopa Ágnes látja el. A szöveggondozást a szerkesztő munkatársaként 2006 óta Szegzárdy-Csengery Klára végzi.

Szerkesztő: Prékopa Ágnes
Telefon: +36 1 456 5177
e-mail küldés

Forgalmazás

A kötet az utóbbi években 600 példányban jelent meg. Példányainak nagy többségét, indulásától mindmáig, a kiadó intézmény eljuttatja a legjelentősebb hazai és külföldi szakkönyvtárakhoz, nagymértékben hozzájárulva az Iparművészeti Múzeum nemzetközi szakmai kapcsolatainak fenntartásához és az intézmény könyvtárának nemzetközi kiadványcseréjéhez.

Letölthető anyagok

Utoljára módosítva 2020. január 21. 15:33:29
Oldal megosztása

Az oldal címe nyomtatáskor:
http://www.imm.hu/hu/contents/71,Ars+Decorativa