Jump to content
Accessible version main page
Iparművészeti Múzeum Talking map

Közbeszerzési információk

Az Iparművészeti Múzeum nettó 5 millió forint feletti szerződésállománya

A foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

Költségvetési adatok

Feltöltés folyamatban

Attachments

Last modified 2024. June 5. 10:43:40
Share

Title of page when printing:
https://www.imm.hu/en/contents/36,Information+on+finance+and+assets+%28in+Hungarian%29?style=accessible